prawo rodzinnePrawo rodzinne

Obejmuje reprezentowanie Klientów w sprawach:

  • o rozwód i separację,
  • o ustalenie istnienia i nieistnienia małżeństwa,
  • o unieważnienie małżeństwa,
  • majątkowych małżonków,
  • alimentacyjnych,
  • dotyczące władzy rodzicielskiej,
  • dotyczące pochodzenia dziecka.