obrót nieruchomościami zabezpieczenie transakcjiObrót nieruchomościami oraz zabezpieczenie transakcji

  • wszechstronne badanie rzeczywistego stanu prawnego nieruchomości,
  • sporządzanie projektów i negocjowanie umów sprzedaży nieruchomości,
  • ustanawianie praw rzeczowych na nieruchomościach (hipoteka, służebność, użytkowanie itp.),
  • przygotowanie koncepcji zabezpieczenia prawidłowej realizacji transakcji, z uwzględnieniem wszelkich dostępnych instrumentów prawnych, m.in. rachunków typu escrow, gwarancji bankowych, weksli, przewłaszczenia na zabezpieczenie, zastawów i hipotek, poręczeń itp.,
  • sporządzanie i negocjowanie projektów umów związanych z zabezpieczeniem transakcji.