doradztwo podatkoweDoradztwo podatkowe

  • sporządzanie przez doradców podatkowych opinii prawnych dotyczących zakresu obowiązujących przepisów podatkowych oraz innych zagadnień związanych z opodatkowaniem,
  • sporządzanie opinii prawnych wyjaśniających wątpliwości dotyczące treści lub stosowania przepisów podatkowych,
  • analizy i doradztwo podatkowe dotyczące międzynarodowych aspektów opodatkowania dochodów,
  • zastępowanie Klientów przez doradców podatkowych w postępowaniach przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach zobowiązań podatkowych.