luty 2014

Delegacja czy oddelegowanie?

odstawę do rozważań stanowi art. 775 KP, który stanowi, że: „Art. 775. § 1. Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. § 2….

READ MORE
27 lut 2014 Posted by admin in Artykuły no comments